30 juli 2008

De preparaten 500 t/m 507 - Biodynamische wijnbouw deel 4

Zie eerst: De preparaten - Biodynamische wijnbouw deel 3

De spuitpreparaten (hoornpreparaten)
De reden dat ze ook hoornpreparaten genoemd worden is, omdat ze in koehoorns gestopt worden voordat ze begraven worden. Als de preparaten lange tijd in in koehoorns begraven liggen zullen de krachten erin geconcentreerd worden door een lang gistingsproces. Dit proces leidt tot een natuurlijke, uiterste concentratie van bacteriën, groeihormonen en enzymen. De hoorns kunnen drie tot vier keer gebruikt worden voordat ze hun kracht verliezen.

koemes preparaatSteiner zag in deze preparaten de tegengestelde uiteinden zoals bijvoorbeeld warm en koud, positief en negatief. Koemest werkt op calciumprocessen, kiezel op siliciumprocessen. Kalk werkt in het donker, kiezel in het licht. 

 

 

 

Nr. 500 Koemest preparaat
De koemest wordt in de koehoorn gedaan en in de aarde begraven. Meestal in september als de dagen korter worden en de energie zich meer richt op het binnenste van de aarde. In de lente wordt het dan opgegraven en is de mest helemaal vergaan tot een fijne massa. Uit analyses blijkt dat dit preparaat spectaculaire concentraties bevat van de meest levensnoodzakelijke mineralen en oligo-elementen. Daardoor kunnen deze preparaten ook toegepast worden in zeer fijne verdunningen. Er wordt maar 2 à 100 gram gebruikt (opgelost in water) per hectare wijngaard en 40/50 liter water per hectare. De grond moet wat vochtig zijn en de temperatuur minimaal 7-8 C°. Vaak wordt er driemaal per jaar gesproeid (minimaal twee maal) , in de herfst voordat de aarde bevriest om de aarde te ondersteunen in de winter, begin van de lente als de aarde ontdooid is en later in de lente als de droogte begint.

horn
De koeienmest voor preparaat 500 na een winter onder de grond.

Dit preparaat neemt een zeer blangrijke plaats in, want zij werkt rechtstreeks op de aarde en de wortels van de wijnstok. Het preparaat wordt in grove druppels ‘s avonds op de aarde gespoten en werkt dus ook in op de aarde, bevordert groei en lichtheid, stimuleert het ontkiemen en versterkt de groei van micro-organismen in de aarde en wortelgroei (dikker en langer) van de wijnstokken. Versterkt dus ook de vorming van humus. Hoornmest regelt ook het gehalte aan kalk en stikstof, alsmede het vrijgeven van sporenelementen. Het is een basisremedie die al het werk dat er nog gedaan moet worden ondersteunt.

Nr. 501 Kiezel preparaat
Fijngemalen kwartskristallen worden gemengd met water zodat er een pasta ontstaat die in de koehoorn wordt gestopt. Preparaat 501 wordt in de lente gemaakt, zodat de hoorn tijdens de zomer in de warme aarde ligt en licht opneemt. Hij wordt in de herfst weer opgegraven. Wordt 's morgens (ochtendkiezel) in een fijne nevel over het gewas gespoten. Het kiezelpreparaat kan ook worden gespoten om de houdbaarheid van de oogst te verbeteren. In dit geval wordt het preparaat in de namiddag of 's avonds gespoten (avondkiezel). Voor 1 hectare wordt 10 gram opgelost in water.

 Dit preparaat werkt in op de atmosfeer boven de aarde. Het bevordert de groei door de krachten licht en warmte door te geven, de wijngaard gevoeliger te maken en klaar om de krachten van de kosmos te ontvangen. Het versterkt het vermogen van de wijnstok om licht te metaboliseren, stimuleert de fotosynthese en de vorming van chlorofyl en verhoogt de weerstand tegen ziekten en insecten. Het heeft ook een positieve invloed op de smaak en de voedingswaarde van de druiven. Het kiezelpreparaat kan het beste verspoten worden wanneer de druiven tot vorm komen, wanneer de druiven gaan rijpen.

De compostpreparaten 
Het grote verschil tussen organisch en biodynamisch composteren zit in het gebruik van speciale kruidenremedies. Alle kruiden die Steiner gebruikte als remedies waren al algemeen bekend in de kruidengeneeskunde en in sommige oude culturen werden ze toegeschreven aan verschillende planeten. Sommige biodynamici gaan ervan uit dat elk preparaat verbonden is met een andere planeet en zo de krachten van die planeet in de wijngaard brengt.

Het duizendblad- (502), kamille- (503), brandnetel- (504), eikenschors- (505), paardebloempreparaat (506) worden begraven in diverse dierlijke organen. Dit zijn respectievelijk een hertenblaas, koeiendarm, zonder omhulling, een koeien- of schapenschedel en runderdarmscheil. Ze worden na het prepareren ingebracht in de mest- of composthoop. Het vloeibare valeriaanprepararaat (507) wordt over de composthoop gegoten. Het prepareren van de mest of compost wordt gedaan om de vertering te sturen en te bevorderen en de mest of compost ontvankelijker te maken voor de inwerking van kosmische krachten. De preparaten worden veelal ingebracht nadat de hoop is omgewerkt. De compostpreparaten geven richting aan de chaos die dan is ontstaan.

Nr. 502 Duizendblad
duizendblad,%20gewoonDuizendblad is verbonden met kalium en zwavel en zou de krachten van het licht in de aarde brengen. Het wordt gebruikt om wijnstokken te helpen sporenelementen aan te trekken en de opname van voedingsstoffen te verbeteren. Een hertenblaas wordt gevuld met duizendbladbloemen, in de zomer in de zon opgehangen en in de winter in de vruchtbare aarde begraven. Als ze de volgende zomer opgegraven worden, hebben de atmosferische krachten er een jaar lang op in kunnen werken. Waarom in de blaas van een hert? Dit dier vangt al de elementen en krachten uit de atmosfeer op via zijn gewei en vandaar naar zijn blaas. Dit is dus een epicentrum van vitaliteit. Duizendblad staat in relatie tot Venus.

 Nr. 503 Kamille
camomilleDit preparaat stabiliseert de stikstof in de composthoop en stimuleert ook het microleven waardoor de planten beter groeien. Kamille zorgt voor een verhoging van het kalkgehalte, alweer via wisselwerking met zwavel. Kamille is een medicinale plant, die vooral focust op de ingewanden. De bloemen worden in de dunne darm van een koe gedaan. De darm wordt in kleine worstjes gedraait en tijdens de winter in vruchtbare aarde begraven, bij voorkeur op een zonnig plekje waar smeltwater van de sneeuw komt. Rond Pasen wordt de darm opgegraven. Door de gunstige invloed van kamille op de spijsvertering wordt kamille gezien als de maag van de composthoop. Kamille staat volgens Maria Thun in relatie tot Mercurius.

 Nr. 504 Brandnetel
fleure-ortie-dioiqueBrandnetel wordt gebruikt om de aarde te vitaliseren en nieuw leven in te blazen. De brandnetels worden geplukt als ze in bloei staan en een jaar lang in de aarde begraven. Steiner geloofde dat er voor al zijn planten alternatieven te vinden waren, behalve voor de brandnetel.  

Dit preparaat brengt een dosis ijzer in de grond. Ijzer is in de wijnstok net zo belangrijk als in ons bloed. Het sterkt de groei van de wijnstok wanneer deze door droogte of vorst verstoord is. Stimuleert de bladvorming en dus de fotosynthese. Dit element wordt niet gemaakt via een dierlijk orgaan. Het volstaat een armvol iets verwelkte netels onder de composthoop te mengen.  Brandnetel staat in relatie tot Mars en de zon.

Nr. 505 Eikenschors
Vullen Schedel met eikenschorsEikenschors bevat plantaardige kalk en tannine die beschermen tegen schimmelziektes en insecten. Dit preparaat heeft dus een sterk helende kracht en helpt ziekten te voorkomen. Het wordt gemaakt van de schors van levende eikenbomen die verpulverd wordt en in de schedel van een dier wordt gestopt. Bij voorkeur van een koe, maar een schaap of geit kan ook. De schedel wordt heel de winter begraven in aarde die voortdurend vochtig is en wordt de volgende lente opgegraven. Eikenschors staat in relatie met de maan.

 

Nr. 506 Paardebloem
paardenbloemGedroogde paardebloemen bevatten kalium en silicium en worden in het darmvlies van een koe gestopt en van de herfst tot de volgende lente begraven. Paardebloemen staan in relatie met Jupiter.

 

 

 

 

Nr. 507 Valeriaan
ValeriaanDit preparaat wordt gemaakt van het sap van de valeriaanbloemen. Fosfor is nodig om licht aan te trekken voor de fotosynthese. Het stimuleert het gebruik van fosfor door de aarde. De bloemen worden gemalen, in water opgelost, en vervolgens in het donker bewaard. Voor gebruik worden de preparaten gedynamiseerd. Het vloeibare valeriaanpreparaat wordt over de composthoop uitgesproeid. De compost is klaar als alle resten zijn verteerd en de compost fris ruikt. Valeriaan staan in relatie met Saturnus en Mars.

 


Zie ook:
Deel 1 Biodynamische wijnbouw
Deel 2 Biodynamische wijnbouw
Deel 3 Biodynamische wijnbouw

Commentaren

Blij het eens zo helder te zien uitgelegd. Neemt heel wat weg van de mombo-jombo sfeer rond biodynamie, die voor heel wat mensen meer weg heeft van hekserij!

Gepost door: Peter | 31 juli 2008

Dit artikel was de aansporing die ik nodig had om je volledige thesis te lezen. Dit is dus nu gebeurd. Héél interessant. In Revue de Vin de France van afgelopen maand stond bijaansluitend een artikel: zijn biodynamische wijnen nu ook BETER? Heel grappig!

Ik vind het allemaal heel interessant, maar mijn wetenschappelijk georienteerde manier van denken zegt dan steeds 'Waarom?'. Waarom gebruiken we de verschillende preparaten, en vooral, waarom hebben ze het effect dat ze wordt toegeschreven? (ik neem aan dat er een bio-chemische verklaring moet zijn). Net zo met de invloed van de maan. Ik geloof stevast in het effect, maar de 'waarom' vraag maakt me telkens onrustig. Ik zoek dus nog meer detail!

Gepost door: Peter | 02 augustus 2008

Aftreksels Al eeuwen geleden wisten de boeren dat aftreksels van bepaalde planten en kruiden een positieve invloed hadden op het verbouwen van gewassen. In het huidige moderne tijdperk rekenen we misschien wel iets te veel op moderne technieken en vergeten we wellicht dat men vroeger ook kennis in huis had om succesvol aan landbouw te doen.

Je kent ook die grootmoedersmiddeltjes wel tegen bepaalde menselijke kwaaltjes, ook niet altijd wetenschappelijk bewezen maar zouden ze daarom niet kunnen werken? Ja het vereist een "open mind". Het is goed om kritisch te blijven en alles in vraag te stellen en te blijven zoeken naar de antwoorden Peter.

Gepost door: Vinama | 04 augustus 2008

De commentaren zijn gesloten.